1391/12/2

اهمیت رعایت اصول اخلاقی در دوران عقد

اهمیت رعایت اصول اخلاقی در دوران عقد   مهارت های ارتباطی یکی از مهم ترین مهارت های زندگی است که اهمیت آن به هنگام ازدواج بیش از هر زمان دیگری مشخص می شود. جوانی که با…