اصولي كه مردان بايد در همسرداري رعايت كنند .

۱- در مقابل همسر(زن) خود گرفتاريهاي روزانه و حوادث تلخ زندگي را با اخم و حالت عبوس مطرح نكنيد.

۲- هديه، مهر و محبت را زياد مي‎كند، به مناسبتهاي مختلف براي همسر خود هديه ولو كوچك خريداري و با حالت شاد و خندان به او تقديم كنيد.

۳- چنانچه كم و كسري در خدمات خانه وجود دارد، با كمال محبت و خوشرويي تذكردهيد - اخم و خشونت زندگي زناشويي را به تبــاهي مي‎كشاند.

۴- در حضور همسر خود به هيچ وجه از زنان ديگر تمجيد نكنيد.

۵- به بستگان همسر خود مانند پدر، مادر وساير اقوام وي احترام بگذاريد و براي دعوت آنان به خانه قبل از همسر خود اقدام كنيد.

۶- هرگز از معاشرت همسر خود با بستگان و خويشاوندانش جلوگيري نكنيد، ودر معاشرت و ديد و بازديد با بستگانش پيشقدم باشيد.

۷- با بستگان خود نزد همسر خود درگوشي و نجوا نكنيد.

۸- همسر خود را هيچ گاه به خصوص نزد بستگانش سرزنش و تحقير نكنيد - توهين و بي احترامي به همسر، از صفا و صميميت در زندگي زناشويي مي‎كاهد.

۹- هيچ‎گاه خود را برتر از همسر خود معرفي نكنيد - سعي كنيد من و تو در زندگي نباشد كلمه ما زندگي را گرم و لذتبخش مي‎كند.

۱۰- وقتي همسر شما عصباني است، او را با مهر و محبت آرام كنيد.

۱۱- با همسر خود هيچ گاه لجاجت و مشاجره نكنيد.

۱۲- براي گردش و ميهماني رفتن سعي كنيد همرا ه زن و فرزندان وقت بگذاريد و پيشنهاد همسر خود را در اين مورد به علت كار و خستگي رد نكنيد.

۱۳- امتيازات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي فاميل خود را در صورتي كه با همسر شما فاصله دارد مطرح نكنيد.

۱۴-كارهاي همسر خود را تحسين كنيد، تمجيد و ستايش زن كليد كاميابي در زندگي زناشويي است.

۱۵- در قبال همسر خود در امور مختلف قدرت نمايي نكنيد.

۱۶- زحمات و هزينه‎هايي كه براي پذيرايي خويشاوندان همسر خود مي‎كنيد هيچ گاه بر زبان نياوريد و بر او منت نگذاريد.

۱۷- همسر خود را در خانه محصور و محدود نكنيد.

۱۸-در مقابل همسر خود شاد و خندان باشيد.

تاریخ ارسال: 1393/3/4
تعداد بازدید: 1256

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
سایت:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
این قسمت به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست.