1391/10/22

برگزاری دوره آموزش قلاب بافی با پشم شتر

موسسه الزهرا در راستای احیای هنر های دستی بومی شهرستان آران و بیدگل اقدام به برگزاری دوره آموزش قلاب بافی با پشم شتر برای عموم نموده است .علاقه مندان برای ثبت نام و حضور…