معرفی موسسه الزهرا

موسسه خیریه الزهرا س در راستای گسترش ازدواج پایدار دارای  واحد های ذیل می باشد .
1-  واحد همسر یابی
2- واحد مراسم (اجرای صیغه دائم و سفره عقد.تهیه سالن .فیلم برداری و.......
3- واحد وام جهیزیه
4- واحد کاریابی
5- واحد مشاوره
6- واحد جذب کمک های مردمی
(لازم به ذکر میباشد که کلیه اعضا هیئت مدیره و کارکنان و مشاوران این موسسه بصورت افتخاری فعالیت می نمایند.)