سن ازدواج در آقايان چند سال است ؟

سن خاصی را نمی توان مطرح کرد با توجه به فرهنگ ، ملیت و قوم و....... سن ازدواج متفاوت می باشد.ولی براساس یک قاعده کلی امروزه می توان بیان کرد که وقتی فرد از لحاظ  جنسی و فکری ، عقلی ، اقتصادی ، عاطفی و شغلی و...... به بلوغ رسیده باشد می تواند ازدواج کند.

تاریخ ارسال: 1391/10/22
تعداد بازدید: 1112

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
سایت:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
این قسمت به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست.